Współczesne trendy w projektowaniu budynków: redukcjonizm i naturalizm

We współczesnej architekturze na dużą skalę panuje minimalizm, które przejawia się zarówno w formie projektów jak i materiałach w nich wykorzystanych. Obecnie mówi się o dwóch zjawiskach w architekturze:

Redukcjonizm – jest to prąd zmierzający do uproszczenia bryły domów. Budynki kształtowane są na planie prostych figur geometrycznych.

Naturalizm – naturalizm w architekturze sprowadza się do wykorzystania materiałów w ich naturalnych formach, tak by ingerencja człowieka w nie była jak najmniejsza.