Wielka płyta w PRL

Budowle z wielkiej płyty były właściwe dla okresu PRL-u w Polsce. Wielka płyta był to gotowy prefabrykat, który wykorzystywany był w budowie modułowej budynków.

Używanie wielkiej płyty zakładało, że budowane w ten sposób budynki będą identyczne. Ta jednolitość obejmowała nie tylko wygląd zewnętrzny i układ wewnętrzny budynku, ale również przebiegających w nich wszelkiego rodzaju instalacji.