Polskie budownictwo a wpływ architektoniczne innych krajów

Zarówno polskie budownictwo drewniane jak i murowane nie było bytem samym w sobie rozwijało się ono pod wpływem prądów architektonicznych, które napływały do nas z różnych części świata.

Polska jako kraj położony na styku kultur czerpała tak w kulturze jak i architekturze z budownictwa wschodniego, prądy te napływały z Rusi a nawet w pewnym ograniczonym stopniu z Bizancjum. Innym silnym ośrodkiem, z którego czerpali polscy budowniczowie czerpali wzorce był Zachód Europy.