Wielka płyta w PRL

Wielka płyta w PRL

Budowle z wielkiej płyty były właściwe dla okresu PRL-u w Polsce. Wielka płyta był to gotowy prefabrykat, który wykorzystywany był w budowie modułowej budynków. Używanie […]